Conform unui comunicat telefonic remis de RAJA Constanţa – punctul de lucru Buftea, începând cu data de 29 august 2012, se va proceda la o amplă acţiune de spălare a conductelor care asigură alimentarea cu apă potabilă a oraşului Buftea. Perioada aleasă se datorează scăderii temperaturilor exterioare, care permit companiei să sisteze furnizarea de apă către locuinţele buftenilor, fără a afecta în mod dramatic confortul cetăţenilor, pe perioada cât va dura acţiunea de spălare, adică aproxima-tiv 5-6 ore pe zi pentru fiecare zonă.

Acţiunea de spălare va fi iniţiată în cartierul Studio unde se va desfăşura cu precădere, în prima parte a programului, fiind urmată de purjarea zonelor-limită ale ora-şului,  pentru a fi eliminate eventualele cantităţi de apă cu turbiditate mărită, rămase pe conducte la capetele reţelei.  Debutul lucrărilor va avea loc în zona aflată la ca-pătul parcului RAJA din Studio, fiind urmată de zonele Penny Market, Liceul Energetic, spatele bisericii de pe strada Ştirbey etc.

Demersul companiei RAJA Constanţa este primul de mare amploare care se va desfăşura în Buftea şi are ca scop diminuarea nivelului de impurităţi aflat la nivelul conductelor învechite care alcătuiesc reţeaua de apă din oraş.  Soluţia aleasă pentru curăţarea acestora este aceeaşi despre care am mai scris în rândurile Jurnalului de Ilfov, adică folosirea aerului comprimat, care se injectează cu o anumită ritmicitate pe un tronson de distribuţie, astfel încât la nivelul reţelei să se creeze o turbulenţă, ce angrenează  în deplasare toate depunerile, ce sunt deversate la capătul opus injecţiei în sistemul de canalizare.

Se ştie că în urma testelor încrucişate efectuate de primăria Buftea, Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Ilfov şi implicit de compania RAJA, calitatea apei furniza-te este ireproşabilă la plecarea din uzina de apă, aceasta fiind afectată numai din cauza depunerilor de pe reţeaua care nu a fost niciodată curăţată profesional şi cu atât mai puţin îmbunătăţită de-a lungul timpului, până la preluarea acesteia de către RAJA Constanţa.